1572×350-slide1
1572×350-slide2
1572×350-slide3
1572×350-slide4
1572×350-slide5

Het project

Kiezen voor duurzaam ondernemen verhoogt de kwaliteit van bedrijf en leefomgeving en zorgt voor verantwoord geproduceerd voedsel in het winkelschap.

De boeren

9 Veldleeuweriktelers in de Hoeksche Waard kiezen voor duurzame akkerbouw. En laten zien dat het werkt.

De thema’s

De Hoeksche boeren werken op hun bedrijf aan duurzaamheidsthema’s als bodem, energie en beheer van bijen.

Duurzame landbouw in de Hoeksche Waard mag gezien worden! In Nederland en zelfs daarbuiten. Het project ‘De Hoeksche boer maakt het waar(d)’ is een initiatief van Stichting Veldleeuwerik en SamenwerkingsOrgaan Hoekse Waard (SOHW), gesteund door de Provincie Zuid-Holland. Zichtbaar maken hoe duurzame landbouw in een duurzaam landschap eruit ziet nemen ze heel letterlijk: met en bij boeren in het gebied!

In het project ‘De Hoeksche boer maakt het waar(d)’ werken 9 akkerbouwbedrijven aan een aantal duurzaamheidsthema’s. Deze Hoeksche boerenbedrijven willen een ontmoetingsplek zijn voor collega’s, overheden, bedrijfsleven, onderwijs en consumenten.

Samenwerkingsorgaan de Hoeksche Waard

De Hoeksche Waard behoort tot één van de twintig Nationale Landschappen van Nederland. Onder het motto ‘Behoud door ontwikkeling’ richt het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) zich op de beleidsgebieden ruimte, landschap, economie, samenleving en integrale veiligheid.
Het SOHW werkt voor vijf gemeenten in de Hoeksche Waard: Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud Beijerland en Strijen.

Info Stichting Veldleeuwerik

Binnen Stichting Veldleeuwerik werken akkerbouwers en verwerkende bedrijven samen om de duurzame productie van de akkerbouw te stimuleren. Daarvoor heeft ze een eigen duurzaamheidssystematiek ‘Veldleeuwerik’ ontwikkeld. De kern hiervan is dat iedere akkerbouwer, ondersteund door enkele collega’s en een geaccrediteerde adviseur, een eigen duurzaamheidsplan schrijft en uitvoert. Door ervaring en kennisuitwisseling zijn de akkerbouwers in staat om een steeds grotere bijdrage aan duurzaamheid te leveren.